Overslaan naar content

Onze 4 culturele principes die ons leiden in ons dagelijks werk

Denken en handelen op lange termijn!

Onze toekomst heeft duurzame oplossingen nodig. Dat is wat wij bieden. Betrouwbare en duurzame materialen. Laat ons de leider zijn in het CO2-neutraal maken van onze industrie. Voor eens en voor altijd.

Innovatie aantrekken!

Onze toekomst heeft creativiteit nodig. Laten we onze vrijheid gebruiken om nieuwe richtingen in te slaan. Inventiviteit kent geen hiërarchie. Een geweldig idee kan van overal en iedereen komen. Maak het je eigen en duw het vooruit.

De klant enthousiast maken!

Onze toekomst heeft sterke spelers nodig. Laat ons nog betere partners worden voor onze klanten. Hun succes is ons succes. Wij lossen hun problemen op. Zelfs voordat ze ontstaan.

Samen sterker staan en voorwaarts gaan!

Onze toekomst ligt in teamwork. Wij zijn op ons best als we voortbouwen op onze wereldwijde kracht. Laten we onze krachten bundelen in alle regio's. Met onze pragmatische instelling, kunnen wij elke uitdaging aan.

Onze waarden

HeidelbergCement dankt zijn economisch succes aan zijn bedrijfscultuur. Al onze vestigingen, in de Benelux en wereldwijd, delen dezelfde waarden.

Duurzaamheid

Als 's werelds grootste bouwmaterialenonderneming zet HeidelbergCement zich in voor duurzame ontwikkeling en erkent het zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Het doel van HeidelbergCement is te blijven groeien en waarde te creëren voor zijn klanten, werknemers, investeerders en locaties.

Education & Training

Een duurzame samenleving heeft behoefte aan creativiteit en innovatie. HeidelbergCement steunt bemoedigende en veelbelovende initiatieven, zoals onderwijspartnerschappen, verbetering van het inzicht in het bedrijfsleven op scholen en verbetering van de levenskansen van jongeren. De bevordering van cultuur draagt bij tot meer creativiteit, diversiteit en levenskwaliteit in onze gemeenten.

Milieu en biodiversiteit

De HeidelbergCement Group heeft de ambitie en de innovatiekracht om actief een voortrekkersrol te spelen op het gebied van klimaatverandering. HeidelbergCement streeft er inderdaad naar om tegen 2025 zijn CO2-uitstoot met 30% te verminderen ten opzichte van 1990. De groep had de ambitie om dit tegen 2030 te bereiken. Nu het er echter al in geslaagd is zijn CO2-uitstoot in 2019 met 22% te verminderen, heeft het deze doelstelling vervroegd naar 2025, waarmee het een nieuwe norm stelt in de cementindustrie. En tegen 2050 wil HeidelbergCement zelfs koolstofneutraal beton aanbieden.

In de Benelux dragen CBR, ENCI, Sagrex, Inter-Beton en Mebin actief bij tot de verwezenlijking van deze ambitieuze doelstelling.

Milieuverantwoord bedrijf

Sociale verantwoordelijkheid komt niet alleen tot uiting in bedrijfsprocessen. Integendeel, bedrijven over de hele wereld spelen een steeds belangrijkere rol bij het vinden van oplossingen voor sociale problemen. HeidelbergCement en haar dochterondernemingen zijn vastbesloten om op dit gebied hun bijdrage te leveren.

Als maatschappelijk verantwoorde onderneming onderhoudt HeidelbergCement een permanente dialoog met de plaatselijke gemeenschappen en geeft het een impuls aan een actieve en vitale samenleving.

De cementactiviteiten zijn gericht op regionale markten. Daarom heeft HeidelbergCement altijd nauwe banden gehad met deze geografische gebieden en concentreert het zijn activiteiten op regionaal of lokaal niveau. Vandaag de dag is HeidelbergCement aanwezig op meer dan 3.000 locaties over de hele wereld. De omgeving van deze plaatsen is even gevarieerd als de mensen die er wonen en werken.

Diversiteit

Diversiteit waarderen is een kernwaarde bij HeidelbergCement en wordt gezien als een kans. Wij vermijden discriminatie op grond van geslacht, leeftijd, etnische afkomst, godsdienst, seksuele geaardheid en handicap, zowel op als buiten de werkplek.

Wij beheren de diversiteit ten behoeve van het concurrentievermogen en de productiviteit en verbeteren de arbeidsomstandigheden van alle werknemers (communicatiestijl, persoonlijkheid, werkstijl, rol/niveau in de organisatie, statuut, geografische herkomst, ...). Wij vergroten ook de sociale integratie en verbeteren met name de toegang tot hoogwaardige werkgelegenheid door non-discriminatie te bevorderen (integratie van jongeren met weinig of geen opleiding, werkgelegenheidsinitiatieven voor de vergrijzende bevolking, arbeidsomstandigheden zoals gezondheids- en veiligheidsbeleid en aangename werkplekken).

Bouw en infrastructuur

De levering van materialen en diensten in de bouwsector verbetert de kwaliteit van het bestaan in vele landen.

De producten van HeidelbergCement staan voor kwaliteit en onze activiteiten zijn gebaseerd op het principe van "beter bouwen". HeidelbergCement is ook betrokken bij architectonische concepten die nu al rekening houden met de eisen van de maatschappij van morgen en die de noodzakelijke dialoog in de bouwsector bevorderen.